Disseny interior cafeteria Saló Verd

Estudi interior sota coberta

PROJECTE BÀSIC DE PLANIFICACIÓ URBANA DEL CENTRE DE CERVERA G-N

PLANIFICACIÓ URBANA DEL CAMPUS UPC A CASTELLDEFELS

PROJECTE DE L'AUDITORI UPC A CASTELLDEFELS

PROJECTE EQUIPAMENT ANNEX AL LICEU

PROJECTE DEL CONSOLAT DE BÒSNIA I HERCEGOVINA A CATALUNYA