CÈDULA D'HABITABILITAT

 

 

Què és?

 

La cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

La cèdula s'anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació.

La cèdula s'anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. 

 

Preguntes freqüents

 • - Qui el redacta?
 • El certificat d’habitabilitat l’ha de signar un arquitecte, un arquitecte tècnic o un aparellador col·legiat, després visitar l'habitatge en qüestió i visar el document redactat amb les dades oportunes.
 • - Perquè necessito el certificat?
 • El certificat d'habitabilitat és necessària per tal de poder demostrar davant l'Administració, que l'habitatge compleix amb la normativa d'habitabilitat corresponent, en el moment de presentar la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat. I per tant és imprescindible per obtenir-la.
 • El certificat d'habitabilitat, en un primer moment, és suficient per als contractes de lloguer.
 • - Quan puc disposar del certificat?
 • Si l'habitatge compleix amb la normativa d'habitabilitat corresponent, el certificat es pot obtenir en menys de 24 hores després de visitar l'immoble.
 • - Què hi apareix al certificat?
 •  Les dades de l'habitatge inspeccionat, indicant:
 •   La seva adreça.
 •   El tipus d'habitatge que es tracta.
 •   El tipus i nombre de peces que el componen.