TRANSFORMACIÓ BOTIGA EN BAR-CAFETERIA SALÓ VERD - TÀRREGA

Estat: Acabat

Arquitecta: Gemma Sala

 

REHABILITACIÓ SOTA COBERTA

Estat: En execució

Arquitecta: Gemma Sala

 

REHABILITACIÓ EXPRESS DEL RESTAURANT JARDÍ - CERVERA

Estat: Acabada fase 1

Arquitecta: Gemma Sala

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA CASA 

Estat: En execució

Arquitecta: Gemma Sala

PROJECTE DE REFORMA LOFT-SOTA COBERTA-PRESSUPOST REDUÏT

Estat: Acabat

Arquitecta: Gemma Sala

 

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL D'UN PIS 

Estat: Acabat

Arquitecta: Gemma Sala

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ I GESTIÓ DE LES OBRES · CASA ANGLESOLA

Estat: En execució

Arquitecta: Gemma Sala

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ I GESTIÓ DE LES OBRES · REHABILITACIÓ FAÇANA CARRER MAJOR

Estat: Acabat

Arquitecta: Gemma Sala

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ I CANVI D'US D'UNA MASIA · MENÀRGUENS

Estat: En execució

Arquitecta: Gemma Sala